نام دي

  • دی (جدی) دهمین ماه سال هجری خورشیدی است و 30 روز دارد.
  • واژه دي در ايران باستان به معناي  آفريدن، ساختن و بخشودن است و دادار در فارسي از همين ريشه گرفته شده است.
  • در ايران باستان روز هشتم، پانزدهم و بيست و سوم هر ماه  به نام دي نام گذاري شده است.امروزه در ايران اول دي ماه را يلدا (شب اول چله زمستان) می نامند.
  • در كتاب هاي قديم  نخستين روز دي ماه خرم روز ناميده مي شود.