-

 

 

سهامدار محترم، به دلیل پایان مهلت پذیره نویسی افزایش سرمایه بانک، شما قادر به مشاهده فرم حق تقدم نمی باشید.

 

© 2014 Bank-Day.com - All rights reserved